Online zangles

Bij ons kun je ook online zangles volgen. Het werkt heel simpel. Door het klikken op een door jouw coach gestuurde link ben je online in een afgesloten ruimte.

De coach kan jou horen en kan uiteraard audio voorbeelden geven en je ziet elkaar door video. Er kunnen documenten worden gedeeld en de coach heeft een white-board waar hij op kan tekenen zodat je betere uitleg kan krijgen. Ideaal voor de lange afstand les of als je om een andere reden even niet bij elkaar kan komen.

Online singing classes

Online streaming singing lesson are available at Vocal Center. With one simple click on an URL that your teacher will send you You will connect with your teacher to get a perfect coaching. The teacher works wit a whiteboard, document sharing, and of course video and audio. Even Youtube links can be shared and viewed together.

Ideal for those who live far away or for another reason can’t be together with their teacher.

Online zangles is praktisch, tijdbesparend en effectief

Met online zangles ben je niet afhankelijk van het verkeer of andere vertragende factoren en je bespaart heel veel reistijd als je van ver komt. Kan je om een andere rede elkaar niet gemakkelijk zien. Dan is dit de ideale oplossing

Je mag er vanuit gaan dat, mits je goede wifi hebt, de les functioneel en waardevol voor je zal zijn.

Bereid je lessen voor en kom met vragen waar je aan zou willen werken. Zo maak je maximaal gebruik van de tijd die je met je coach hebt en zal je snel grote stappen maken. Onze tarieven voor online zangles vind je hier

Online is practical, time-saving and effective

You are not dependent on traffic or other slowing factors and you save a lot of travel time if you come from far. Can’t you easily see each other for another reason? Then this is the ideal solution.

You can assume that, provided you have good WiFi, the lesson will be functional and valuable for you.

Prepare your lessons and come up with questions you would like to work on. This way you make maximum use of the time you have with your coach and you will quickly make great strides. Click here to find our rates for online singing lessons.

Ja, ik wil online zangles boeken!

Vul onderstaand formulier in, dan nemen wij contact met je op.

Bij welke coaches kun je online zangles volgen?

Marcel Swerissen

Zangcoach Marcel Swerissen 📧 marcel@vocalcenter.nl Marcel geeft zangles in Hoorn en is een zeer enthousiaste ervaren zangcoach [...]

Joyce van der Sangen

Zangcoach Joyce van der Sangen 📧 joyce@vocalcenter.nl Joyce is Premium Vocal Coach Level A status [...]

Iris Goessens

Zangcoach Iris Goessens 📧 iris@vocalcenter.nl Onze zangdocent Iris Goessens woont op dit moment in de [...]

Astrid Tan

Zangcoach Astrid Tan 📧 astrid@vocalcenter.nl Astrid geeft zangles in Delft. Het beste uit jouw stem halen, [...]

Anoek Dingemans

Zangcoach Anoek Dingemans 📧 anoekdingemans@vocalcenter.nl Anoek Dingemans geeft zangles in Hoogerheide en zangles in Bergen op Zoom. Ze is coach [...]

Elrieke van Gelderen

Zangcoach Elrieke van Gelderen 📧 elrieke@vocalcenter.nl Elrieke geeft zangles in Waalwijk, zangles in Tilburg en [...]