VOCAL CENTER

INLEIDING

Voor Vocal Center is het zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens van groot belang. Wij staan regelmatig stil bij onze methoden voor gegevensverzameling, opslag en verwerking om te waarborgen dat wij uitsluitend persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en verwerken die nodig is om onze diensten te leveren of te verbeteren.

Dit document beschrijft de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Vocal Center spant zich in om informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden zoals in deze statement staat beschreven. Alle privacygevoelige informatie die je aan VocalCenter verstrekt valt hieronder. Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt VocalCenter zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna te noemen AVG) stelt.

Deze privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. De meest actuele versie is altijd te vinden op https://vocalcenter.nl/privacystatement

Deze statement is laatstelijk vastgesteld op 19 mei 2018.

WIE ZIJN WIJ?

Vocal Center biedt coaching diensten aan eenieder die meer uit zijn stem wil halen. Vocal Center is sinds 2012 actief en heeft al meer dan duizenden personen gecoacht in het meer uit hun stem halen.

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over wie je bent of die we in verband kunnen brengen met jou. Denk hierbij aan je naam, je e-mailadres of je telefoonnummer. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee je geïdentificeerd kan worden.

WELKE GEGEVENS VRAGEN WE AAN JE?

Op het moment dat jij je gegevens invult via de website dan worden jouw persoonsgegevens vastgelegd voor de uitvoering van het inplannen van een coaching sessie, hiervoor slaan we jouw gegevens op in onze database. Mocht je om wat voor reden dan ook besluiten om geen Vocal Coaching te doen, dan worden je gegevens na 4 weken verwijderd. Indien je aan een Vocal Coaching sessie deelneemt dan bewaren wij je gegevens maximaal 8 jaar.

Voor de inschrijving vragen wij de volgende gegevens: naam (voornaam, tussenvoegsel en achternaam), woonplaats, e-mailadres, geboortedatum, geslacht en mobiele telefoonnummer en /of vaste telefoonnummer.

WAAROM HEBBEN WIJ JOUW GEGEVENS NODIG?

Wij leggen persoonsgegevens van jullie vast om:

 • De coaching sessies te kunnen organiseren en laten plaatsvinden;
 • Je op de hoogte te houden voor jou interessante evenementen, deals en/of acties);
 • De betalingen voor de sessies goed te kunnen afhandelen;
 • Om te voldoen aan de bepaalde wettelijke eisen en plichten (bijvoorbeeld fiscale wetgeving);
 • Je de nieuwsbrief te verzenden;
 • Je te benaderen voor direct marketing doeleinden.

NIEUWSBRIEF

Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief ontvangen wij van jou je e-mailadres. Je e-mailadres hebben we nodig voor het versturen van de nieuwsbrief. Wanneer je toestemming hebt gegeven voor ontvangst van onze nieuwsbrief, gebruiken wij je e-mailadres om onze nieuwsbrief, toe te zenden. De toestemming hiervoor mag je te allen tijde intrekken. Dat kan door op de afmeldlink in de nieuwsbrief te klikken, je gegevens zullen vervolgens verwijderd worden.

WAT DOEN WIJ MET JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Wanneer je je registreert, vragen wij je om persoonlijke informatie te verstrekken. Deze informatie hebben wij nodig om je onze diensten (Vocal Coaching) aan te kunnen bieden. Ook kunnen wij je persoonsgegevens gebruiken om je informatie toe te zenden die voor jouw interessant kan zijn. Indien wij deze informatie willen gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze werd verzameld, zullen wij je altijd daarvoor eerst vooraf om toestemming vragen.  Ook zal VocalCenter geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij je hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of er een wettelijk verzoek daartoe is ingediend.

HOE KOMEN WIJ AAN DE PERSOONSGEGEVENS?

Alle persoonsgegevens die VocalCenter heeft hebben wij rechtstreeks van jou ontvangen. VocalCenter ontvangt van geen enkele derde partij persoonsgegevens.

MET WIE DEELT VOCALCENTER DE PERSOONSGEGEVENS?

Het verwerken van jouw gegevens doen wij niet alleen, in bepaalde gevallen huurt Vocal Center daar een derde partij voor in. Wij eisen van deze partijen dat zij jouw persoonsgegevens verwerken volgens onze aanwijzingen en in overeenstemming met de vereisten die uit onze verwerkersovereenkomst voortvloeit, welke wij met deze partijen hebben afgesloten. In deze overeenkomst zijn alle toepasselijke vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen opgenomen, om er zeker van te zijn dat je persoonlijke gegevens in goede handen zijn. Wij delen alleen persoonsgegevens met partijen die ze verwerken in het verlengende van het doel waarvoor wij ze verzameld hebben.

Vocal Center deelt jouw gegevens in ieder geval met onderstaande partijen:

 • Vocal Coaches
 • Beheerder planningen systeem

Vocal Center zal nooit je persoonsgegevens doorgeven aan internationale organisaties en/of derde landen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte. Mocht je nog vragen hebben over het beheer of gebruik van persoonlijke gegevens, dan kun je via administratie@vocalcenter.nl contact met ons opnemen.

WELKE RECHTEN HEB JE M.B.T. JE EIGEN GEGEVENS?

De AVG kent verschillende rechten aan je toe met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens:

 • Recht van inzage van persoonsgegevens: Dit betekent dat je het recht hebt op inzage in je persoonsgegevens en op informatie over op welke wijze jouw persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Recht op rectificatie van persoonsgegevens: Dit betekent dat je het recht hebt om onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens te laten wijzigen;
 • Recht op Recht: Dit betekent dat je in specifieke situaties het recht hebt om persoonsgegevens te laten wissen, tenzij een wettelijke plicht geldt om deze persoonsgegevens te bewaren;
 • Recht op beperking van de verwerking: Dit betekent dat je in specifieke situaties het recht hebt om de verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk te laten stoppen, met uitzondering van de opslag van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens; Dit betekent dat je in specifieke situaties het recht hebt om bepaalde persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar, machine leesbaar en interoperabel formaat te krijgen en die aan een ander bedrijf door te sturen.
 • Recht van bezwaar: Dit betekent dat je in specifieke situaties het recht hebt om de verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk te laten stoppen.

Indien je een beroep wil doen op een van je rechten onder de AVG, dan kun je contact opnemen door administratie@vocalcenter.nl of door een brief te sturen naar Vocal Center, Moerasbos 24, 3411 WD Lopik. Vocal Center zal binnen de gestelde wettelijke termijn reageren op jouw beroep op je rechten onder de AVG. Indien wij niet aan je verzoek kunnen voldoen dan zullen wij je de gronden van afwijzing kenbaar maken.

HOE BESCHERMEN WIJ DE PERSOONSGEGEVENS?

Vocal Center maakt gebruik van diverse veiligheidsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde wijziging, openbaarmaking of vernietiging van gegevens. Deze maatregelen omvatten interne evaluaties van onze methoden voor gegevensverzameling, -opslag en -verwerking en onze beveiligingsmaatregelen, alsook fysieke beveiligingsmaatregelen ter voorkoming van ongeoorloofde toegang tot systemen waarop wij persoonlijke gegevens opslaan. De toegang tot je persoonlijke informatie is voorbehouden aan personeel van Vocal Center en onze medewerkers zijn allemaal gehouden aan een geheimhoudingsplicht.

COOKIES

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op je harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen. We onthouden bijvoorbeeld via een cookie wat je eerder gedaan hebt op deze website, zodat je dat bij een volgend bezoek niet opnieuw hoeft te doen.

WAAROM GEBRUIKEN WIJ COOKIES?

Om de website beter te laten functioneren.
Om het gebruik van de website makkelijker te maken.
Om te meten of bezoekers makkelijk de gewenste informatie kunnen vinden op onze website.

WELKE COOKIES GEBRUIKEN WE OP DEZE WEBSITE?

PERMANENTE COOKIES

Door permanente cookies te gebruiken zorgen we ervoor dat je bepaalde acties niet opnieuw hoeft uit te voeren. We herkennen de voorkeuren die jij hebt opgegeven bij een eerder bezoek aan onze website. Zodoende bespaar je tijd en is de website prettiger in gebruik. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

SESSIE COOKIES

Sessie cookies zetten we in tijdens jouw bezoek en worden automatisch verwijderd zodra je de browser afsluit. We onthouden welke onderdelen je tijdens een bezoek bekijkt en stemmen daar onze diensten op af.

ANALYTICS COOKIES

Via onze website worden cookies geplaatst door o.a. Google, als deel van de ‘Analytics-dienst’, Facebook pixel en HotJar. Wij gebruiken deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website vervolgens verbeteren. Het gaat dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van jouw handelingen op de website. Daar waar mogelijk zullen wij deze gegevens proberen te anonimiseren.

SOCIAL MEDIA COOKIES

Op onze website vind je buttons waarmee je onze berichten of webpagina’s kunt promoten op social media. Denk aan het ‘liken’ via Facebook of een ‘tweet’ versturen via Twitter. Deze buttons werken via stukjes code die van de social media platformen zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De social media platformen geven in hun privacyverklaring aan wat ze via de cookies met jouw gegevens doen.

TRACKING COOKIES VAN ONSZELF

Een tracking cookie vragen we op zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe jij de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

GOOGLE ADS

Wij kunnen door middel van Google Adwords advertenties plaatsen in de Google zoekmachine. Er wordt een cookie van Google Adwords geplaatst zodra op zo’n advertentie wordt geklikt. Het doel van onze advertenties is om degene die erop klikt naar een specifieke pagina, dienst of informatie te leiden. Voor iedere bezoeker van onze website die zo’n specifieke pagina, dienst of informatie bereikt, vragen wij een pixel van Google Adwords op. Als er een cookie van Google Adwords is gezet, wordt deze met de pixel meegestuurd. Op deze manier kunnen wij en Google het bereikte doel relateren aan het klikken op de advertentie. Wij gebruiken de met behulp van Google Adwords verkregen informatie ook om onze advertenties effectiever te maken. Google kan deze informatie ook relateren aan de informatie verzameld met behulp van Google Analytics. Zie het privacy beleid van Google. De Google Adwords cookie wordt 90 dagen bewaard.

INDIENEN VAN EEN KLACHT

Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je van mening bent dat Vocal Center jouw persoonsgegevens (heeft) verwerkt in strijd met de toepasselijke wetgeving, waaronder de AVG.

HEB JE NOG VRAGEN OVER ONS PRIVACYBELEID?

Stuur dan een e-mail naar administratie@vocalcenter.nl. Ook als je vragen hebt over jouw gegevens of als je deze wilt wijzigen, kun je dit e-mailadres gebruiken. Onze klantenservice is je graag van dienst.